Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Burmistrz powołał Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowym Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedliczu została Pani Agata Znój. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik powołała nowego Zastępcę z dniem 1 maja br. Agata Znój jest absolwentem Akademii Hutniczo-Górniczej. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania oraz Podyplomowe Studia w zakresie Administracji. Z Urzędem Gminy w Jedliczu związana jest od 2015 roku, w ostatnim czasie jako Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich. Do obowiązków z-cy kierownika USC będą należeć m.in. zadania określone w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wśród nich przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Słownik: