Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Podziękowania dla ORLEN Południe S.A.

W imieniu mieszkańców Gminy Jedlicze oraz własnym składam serdeczne podziękowania ORLEN Południe S.A. za przekazanie w formie darowizny 1000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni Gminie Jedlicze z przeznaczeniem do wykorzystania w codziennej działalności na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

Płyn do dezynfekcji wykorzystany będzie jako środek do dekontaminacji powierzchni oraz przestrzeni publicznej na terenie Gminy Jedlicze. Poddane dezynfekcji zostaną:

- chodnik wokół budynku Urzędu Gminy Jedlicze wraz z wejściem głównym do Urzędu (barierki) oraz wejściem do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli;

- przystanki autobusowe: w Jedliczu - obok Urzędu, obok NZOZ „Medikor”, w Jaszczwi - obok Ośrodka Zdrowia;

- SPG ZOZ: chodnik wejściowy, poręcze przy budynku oraz chodnik w kierunku Apteki w Jedliczu;

- NZOZ „Medikor”: chodnik główny, poręcze, schody do budynku;

- Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi: pobocze, poręcze, schody wejściowe;

- cmentarze komunalne - bramki, poręcze.

Godnym uznania jest fakt, że firma ORLEN Południe S.A. wspiera walkę z koronawirusem na szczeblu lokalnym. To dzięki Waszej pomocy możemy zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa mieszkańcom naszej społeczności podczas istniejącej sytuacji epidemiologicznej.

 Burmistrz Gminy Jedlicze  

 

Słownik: