Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przepisy prawa  tzw. tarczy antykryzysowej dały możliwość podejmowanie uchwał w sprawie zwolnień i przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości.

Rozumiejąc trudną sytuację w sferze sektora przedsiębiorców spowodowaną skutkami stanu epidemii, Burmistrza Jolanta Urbanik podjęła inicjatywę uchwałodawczą w tym zakresie i przygotowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Powyższa uchwała:

  • przedłuża termin płatności podatku od nieruchomości za okres kwiecień – czerwiec 2020 r. do 30 września 2020 r. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, których obroty gospodarcze spadły;
  • przedłuża termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą przypadający na dzień 15 maja 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r., których obroty gospodarcze spadły;

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z  tych preferencji, składając w Urzędzie Gminy w Jedliczu wniosek.

WZÓR WNIOSKU

Więcej informacji można uzyskać pod  numerem telefonu: 13 44 847 23

Słownik: