Wtorek 22 maja 2018
imieniny: Emila, Neleny, Romy

Nagroda Burmistrza w dziedzinie kultury

gru.
27

Do 6 grudnia br. można było składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury. W tym roku wpłynął jeden wniosek. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/88/2007 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 sierpnia 2007 r. nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Nasza Piotrówka”.
Tuż przed świętami w piątek 20 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu z-ca burmistrza Piotr Rostek w imieniu burmistrza Zbigniewa Sanockiego wręczył na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia „Nasza Piotrówka” Józefy Uram nagrodę oraz gratulacje.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Wigilijne spotkanie kółka muzycznego

gru.
27

Uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych w GOK w Jedliczu spotkali się w przeddzień wigilii by połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i wspólnie pokolędować. Młodzi wokaliście, ich rodzice oraz prowadzący zajęcia dyrektor GOK Maciej Łukaszewicz postarali się o świąteczną atmosferę, dekoracje oraz smakołyki. Był wigilijny żur, pierogi oraz ciasta. W spotkaniu wziął udział również z-ca burmistrza Piotr Rostek, który złożył wszystkim uczestnikom życzenia od burmistrza Zbigniewa Sanockiego. Spotkanie było również okazją do wspólnego „rozśpiewania się” przed koncertem, na który już niebawem Państwa zaprosimy.
 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Świąteczne spotkanie w Podniebylu

gru.
27

Tradycją stały się już w naszej gminie przedwigilijne spotkania w gronie mieszkańców, uczestników zajęć, kółek tematycznych itd. Takie spotkanie odbyło się 21 grudnia br. w DL w Podniebylu. Była to okazja do wspólnego kolędowania, łamania opłatkiem oraz obejrzenia Jasełek w wykonaniu uczniów z Podniebyla. Do wspólnego świętowania na zaproszenie Pani Sołtys Iwony Ryczek, Radnego Stanisława Chochołka oraz KGW w Podniebylu włączyli się dyrektor szkoły w Piotrówce i Podniebylu Stanisław Stręk wraz z nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami, dyrektor GOK Maciej Łukaszewicz oraz opiekun świetlicy dziecięcej działającej w Podniebylu Katarzyna Gąsior wraz z podopiecznymi. W spotkaniu uczestniczyli: z- ca burmistrza Piotr Rostek, przewodniczący RM Piotr Krawczyk, sołtys Piotrówki Dorota Chuda i mieszkańcy Podniebyla.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej
Posted By redaktor czytaj dalej

Są pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnej w Moderówce i Jaszczwi oraz wodociągu w Potoku

gru.
23

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa pomiędzy Gminą Jedlicze a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew i Moderówka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Potok” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Wyróżnienie od Wojewody dla Kierownika GOPS w Jedliczu

gru.
23

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to wyjątkowo trudna profesja, dla której skuteczności potrzebne jest swoiste połączenie wielodyscyplinarnej wiedzy oraz predyspozycji osobowości – to słowa listu wystosowanego przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz – Śmigielską do Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Ireny Wilusz, wyróżnionej z okazji dnia pracownika socjalnego.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zawiadomienie

gru.
23
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy Jedlicze na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj Gmina Jedlicze RSS