Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Odstrzał lisów na terenie gminy Jedlicze

mrz.
25

W ostatnich dniach pojawiły się sygnały, że w Jedliczu dzielnica Borek lisy podchodzą pod gospodarstwa domowe. Mieszkańcy zaniepokojeni tym zjawiskiem, telefonowali do Urzędu z prośbą o interwencję. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska sprawę zgłosili do Koła Łowieckiego „Zacisze” Krosno. Zwierzęta zostały wypłoszone z terenów zabudowy w kierunku obwodów łowieckich, gdzie odstrzelono 3 sztuki. Podobna akcja będzie powtórzona 29 marca br.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

mrz.
24

22 marca 2014 roku w Hali Sportowej w Jedliczu odbył się "V Gminny Halowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze". W turnieju wzięło udział 8 drużyn OSP z terenu Gminy Jedlicze: Długie, Moderówka, Jedlicze, Potok, Męcinka, Podniebyle, Poręby, Żarnowiec. W finale spotkały się drużyny z Długiego i Moderówki.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

LXVII sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU - 28 marca 2014 r.

mrz.
21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LXVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 marca 2014 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Kolejne unijne pieniądze na inwestycje wiejskie

mrz.
21

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 3 Odnowa i Rozwój Wsi gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie na remont Domu Ludowego w Piotrówce, budowę oświetlenia ulicznego w Dobieszynie przysiółek Krzaki oraz odnowę elewacji Domu Ludowego w Chlebnej. Kosztorys inwestorski projektów opiewa na kwotę 738 937,74 zł, w tym 403 747,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. W chwili obecnej ogłoszono przetarg na realizację w/w projektów, ich rzeczywista wartość będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014 r.

mrz.
21

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późno zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH180011 położonego na terenie województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Chorkówka (m.: Machnówka, Szczepańcowa, Swierzowa Polska, Zręcin), gminy Dukla (m.: Dukla, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś, Równe, Trzciana, Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska), gminy Jedlicze (m.: Jedlicze, Dobieszyn, Żarnowiec) - PDF
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

„Odpowiedzialny sprzedawca”

mrz.
20

19 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Burmistrz Gminy Jedlicze wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na nie właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie na problemy związane z piciem alkoholu nieletnich. Założeniem szkolenia było zachęcenie sprzedawców i właścicieli punktów gdzie sprzedaje się alkohol, do rzetelnego przestrzegania prawa, które zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym.

Posted By redaktor2 czytaj dalej
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj Gmina Jedlicze RSS