Piątek 22 stycznia 2021
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Z Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
16

Burmistrz Gminy Jedlicze podaje do publicznej wiadomosci Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ZACISZE" w Krośnie na sezon łowiecki 2020/2021.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni

paź.
16

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego obiekty budowlanego tj. farmy fotowoltaicznej.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

I sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
15

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuję I sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 października 2020 r. na godz. 10:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego, ul. Tokarskich 5, 38 – 460 Jedlicze, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie

paź.
14

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Jasiołki.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
14

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia strony postępowania, że w Obwieszczeniu z dnia 8 września 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze podał do publicznej wiadomości, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie decyzją z dnia 1 września 2020 r. znak: SKO.4170.30.1082.2020 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak: RGK.6220.8.2019.JM o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia 30 kwietnia 2020r. znak: RGK.6220.8.2019.JM ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu instalacji bioetanolu drugiej generacji (B2G) w Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze”.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni

paź.
13

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie JPGKiM

paź.
09

Mając na uwadze przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, zgodnie z decyzją Zarządu JPGKiM Sp. z o.o. inkasenci nie będą wchodzić do domów aby dokonać odczytów wodomierzy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Jedlicze oraz pracownikom Spółki prosimy mieszkańców miejscowości: Jedlicze i Chlebna o podawanie w miesiącu październiku br. stanów wodomierzy:

- telefonicznie pod numerem: 13-43-521-51,
- przez stronę internetową: www.jpgkim.pl.

W przypadku nie podania odczytu wodomierza inkasent wystawi fakturę ze średniego zużycia i zostawi w skrzynce na listy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu