Środa 19 września 2018
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Z Urzędu

Informacja o wyniku przetargu

cz.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

cz.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

cz.
07

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze. 

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rządowy program " Dobry Start"

cz.
07

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości: 300,00 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

maj
30

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie pojawiania się niedźwiedzi w osadach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego.

Treść informacji: PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Zaproszenie

maj
29

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymieniowe w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Organizacja kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze".

Treść zaproszenia: PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu