Sobota 20 stycznia 2018
imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Z Urzędu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

paź.
17

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Jedliczu.

Ogłoszenie - PDF
Kwestionariusz - DOC
Oświadczenia - DOC

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

paź.
16

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Szkolenie dotyczące Podejmowania Działalności Gospodarczej

paź.
16

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowywania wniosku i biznesplanu w ramach naboru na Podejmowanie Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe informacje - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

paź.
16

Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 12 października 2017 r. na sprzedaż drewna opałowego.

Treść informacjii - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

XLVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
16

W dniu 13 października 2017 r. odbyła się XLVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze – Pani Jolanty Urbanik, na której Rada Miejska w Jedliczu jednogłośnie przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach:

  • zmieniający uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej,
  • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
  • zmieniający uchwałę Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
  • zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu”,
  • nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Jedlicze”.
Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
12

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 240/2017 w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

XLVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
09

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się  XLVI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 13 października 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu