Niedziela 22 kwietnia 2018
imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Z Urzędu

Komunikat

lt.
02

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z przeprowadzoną w dniu 13.01.2015 r. ewakuacją osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin z terenów wschodniej Ukrainy (obwody Ługański i Doniecki) zwrócił się z prośbą o przyłączenie się do akcji pomocy i w miarę możliwości wsparcie rodzin ewakuowanych .

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Prowadzenie warsztatów muzycznych w świetlicy dziecięcej w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu

st.
29

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie warsztatów muzycznych w świetlicy dziecięcej w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu" PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic dziecięcych i młodzieżowych na terenie Gminy Jedlicze"

st.
27

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic dziecięcych i młodzieżowych na terenie Gminy Jedlicze" PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

st.
27

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Obóz narciarski dla dzieci

st.
22

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w obozie narciarskim w Zakopanem, finansowanym przez gminę Jedlicze. Do zimowego wypoczynku zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku od 10 do 16 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, ubogich  oraz dzieci, których rodzice zmagają się z poważnymi chorobami.

Do 26 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 3, rodzice lub opiekunowie mogą zgłaszać chętne do wyjazdu dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy oraz pod nr. tel. 13 44 847 20.


Organizatorem wypoczynku jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Krośnie. Obóz odbędzie w terminie od 9 do 15 lutego 2015 r.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Oferta realizacji zadania publicznego

st.
15

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstw, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – rodzaj zadania- „Profilaktyczno-wypoczynkowy obóz narciarski dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”  - PDF 

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

K o m u n i k a t

st.
15

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 15 stycznia do 4 lutego 2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do najmu   w trybie bezprzetargowym.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu