Sobota 21 lipca 2018
imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Z Urzędu

OBWIESZCZENIE

lp.
16

O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmujacego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (PGN dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

lp.
09

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze:

1. Działka położona w miejscowości Poręby, dzierżawa na cele rolnicze, objęta Księgą Wieczystą Nr KS1K/00069153/1 nr dz. 372/2.

2. Działka położona w miejscowości Podniebyle, dzierżawa na cele rolnicze, objęta Księgą Wieczystą Nr KS1K/00069174/4 nr dz. 22.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja

lp.
09

W związku z realizacją zadnia pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminach: Chorkówka, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze,  Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka” zleconego na podstawie umowy nr I.57-RIZ/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r., przez Powiat Krośnieński informuję, że na terenie Miasta i Gminy Jedlicze odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 13 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

lp.
07

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zbiornika na paliwo o pojemości 5 000 litrów, w dniu 3 lipca 2015 r. wybrano:


1 ofertę, którą złożył Pan Tadeusz Czyczkan.


Dokumenty dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój nr 22.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

lp.
07

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 gatunku:

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Ministra Środowiska

lp.
07

Informujemy, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności  rozpoczyna się wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2015 - 2019) opracowanie pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019...

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

lp.
07

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 7 lipca 2015 r. do 28 lipca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. działki nr ew. 455/5 położonej w Chlebnej.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu