Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Z Urzędu

Zaproszenie

li.
20

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016r."

Tekst zaproszenia: PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Informacja

li.
20

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż wierzby energetycznej - wiek około 6 lat, rosnącej na działce o nr ew. 2240/28 w Jedliczu na powierzchni 2,90 ha, który odbył się w dniu 18 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zarządzenie nr 283/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
20

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.

Tekst zarządzenia PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. ewidencji ludności i meldunków w Referacie Spraw Obywatelskich

li.
17

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Podinspektor/Inspektor ds. ewidencji ludności i meldunków w Referacie Spraw Obywatelskich.

Treść ogłoszenia - PDF

Kwestionariusz Personalny Kandydata - DOC

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent / Podinspektor ds. zamówień publicznych, ubezpieczeń majątkowych

li.
16

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu na stanowisko Referenta / podinspektora ds. zamówień publicznych,  ubezpieczeń majątkowych.

Treść ogłoszenia - PDF

Kwestionariusz Personalny Kandydata - DOC

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zawiadomienie

li.
13

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
13

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz dotyczy działek nr ew.: 481/2 i 482/2 położonych w miejscowości Długie

Treść komunikatu PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu