Sobota 21 lipca 2018
imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Z Urzędu

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego sortymentu S4

cz.
15

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego sortymentu S4 - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie na XI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

cz.
12

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 25 czerwca 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
12

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 12 do 26 czerwca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykazy dot.: lokalu socjalnego nr 2 przy ulicy Sikorskiego 69 w Jedliczu oraz lokalu socjalnego nr 2 znajdującego się w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu / Oddział w Potoku.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

cz.
11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w miejscowości Poręby i Podniebyle. - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
11

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 12 czerwca 2015 r. do 3 lipca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. działki o nr ew.: 372/2 położonej w Porębach.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

cz.
09

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu przyjmowania wniosków przypadającym na dzień 15 czerwca 2015 r., informujemy, że Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracować będą w wydłużonych godzinach w następujących dniach:

11 czerwca 2015 roku (czwartek) od 7.30 do 20.00
12 czerwca 2015 roku (piątek) od 7.30 do 20.00
13 czerwca 2015 roku (sobota) od 7.30 do 15.30
15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) od 7.30 do 20.00

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

cz.
09

 

 

Akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie planowana jest w dniach 15 – 20 czerwca br.

 

 

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu