Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Z Urzędu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi

paź.
16

W związku z konsultacjami, które odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 przedstawiamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Projekt uchwały - PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

OBWIESZCZENIE

paź.
14

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

paź.
12

W związku z planowanym na terenie województwa podkarpackiego treningiem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 15/II” w dniach 13 - 15 października mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Jedlicze w godzinach od 09:00 do 15:00. Sygnały jakie mogą zostać uruchomione to:

- „ogłoszenie alarmu”,
- „odwołanie alarmu” .

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Obwieszczenie

paź.
08

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Jedlicze.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

paź.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

paź.
07

Zawiadomienie znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.2 z dnia 23 września 2015 r. o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.

Treść zawiadomienia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent / Podinspektor ds. zamówień publicznych, ubezpieczeń majątkowych

paź.
06

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu na stanowisko Referenta / podinspektora ds. zamówień publicznych,  ubezpieczeń majątkowych.

Treść ogłoszenia - PDF

Kwestionariusz Personalny Kandydata - DOC

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu