Niedziela 22 lipca 2018
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Z Urzędu

Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
22

Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - VI Ogólnopolski Bieg ulicami Jedlicza "Jedlicka Siódemka" - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zaproszenie

maj
21

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej”.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Rekrutacja dzieci do dyżurujących Przedszkoli w Jaszczwi i w Jedliczu w okresie wakacyjnym

maj
18

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu informuje, że Przedszkole w Jedliczu będzie w okresie od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. pełniło dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Jaszczwi, w Jedliczu, w Potoku i  w Żarnowcu.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi informuje, że Przedszkole w Jaszczwi będzie w okresie od 03.08.2015 r. do 31.08.2015 r. pełniło dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Jaszczwi, w Jedliczu, w Potoku i  w Żarnowcu.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
18

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 15 do 29 maja 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykazy dot. lokali socjalnych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku nr 69 przy ulicy Sikorskiego w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego

maj
15

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego sortyment S4. - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

I Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbiornika 5000 L

maj
14

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbiornika na paliwo o pojemności 5000 litrów

Treść - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

maj
13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu
ZAPRASZA
do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.
„ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu