Poniedziałek 17 grudnia 2018
imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Z Urzędu

Ogłoszenie o przetargu SPG ZOZ w Jedliczu

gru.
22

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń użytkowych. Szczegóły w załącznikach:

Tekst ogłoszenia, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Zarządzenie nr 312/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
22

Zarządzenie Nr 312/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21.12.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Tekst zarządzenia: PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury na 2016 rok

gru.
21

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uprzejmie informuje o ogłoszeniu konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury na 2016 rok. Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność statutową w zakresie kultury zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu za 2015 rok - można składać wnioski

gru.
18

Do 30 grudnia bieżącego roku przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród oraz wyróżnień za wyniki oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Zgodnie z § 7 Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXXXVIII/453/2010 z dnia 29 października 2010 roku przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze dla zawodników za osiąganie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej przez Burmistrza Gminy, nastąpić może z inicjatywy własnej Burmistrza Gminy Jedlicze lub na wniosek:

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości"

gru.
17

Uwaga Rolnicy!

Rozpoczął się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jedliczu

gru.
17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XVIII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 30 grudnia 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
16

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 16 do 30 grudnia 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykazy dot. lokalu socjalnego nr 1 znajdującego się w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu / Oddział w Potoku oraz lokalu socjalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 14a w Chlebnej.

Treść komunikatu: PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu