Czwartek 18 kwietnia 2019
imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

Z Urzędu

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
06

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

cz.
06

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

Treśc informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu " Czas na staż!"

cz.
01

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu " Czas na staż!"

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej

cz.
01

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

cz.
01

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu ds. Społecznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Jedliczu.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
01

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej".

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

maj
31

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu