Poniedziałek 19 marca 2018
imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety

Z Urzędu

Komunikat

cz.
24

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 24 czerwca do 15 lipca 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

Wykaz dot. działki nr ewid. 2127 położonej w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Kładka pieszo – jezdna Jedlicze dz. Borek

cz.
20

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w Jedliczu, dotyczącymi objazdów związanych z remontem mostu na ul. Sienkiewicza informujemy, że doniesienia, które pojawiły się w ostatnich dniach, dotyczące rzekomego zamknięcia kładki w Jedliczu dz. Borek dla ruchu kołowego są nieprawdziwe.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Karta dużej rodziny

cz.
16

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu wniosek o wydanie karty.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zaproszenie

cz.
16

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty – PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

V przetarg pisemny nieograniczony

cz.
12

Burmistrz  Gminy  Jedlicze ogłasza V przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego, ogółem 2,22 m3 - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Przetarg pisemny nieograniczony

cz.
12

1) drewno opałowe w ilości 24,20 m3 w tym:  gat. jodła 20,30 m3 , gat. dąb  3,25 m3, gat. czereśnia  0,65 m3  -  sortyment S 4, ze składu w Żarnowcu (działki nr ewid. 510 i 512),

2) drewno tartaczne w ilości 21,44 m3 w tym: gat. jodła 21,44 m3 -  sortyment WD2,ze składu w miejscowości  Żarnowiec (działka o nr ewid. 510 i 512  - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacja

cz.
12

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 3 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu