Sobota 24 marca 2018
imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Z Urzędu

Ogłoszenie

cz.
10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu prowadzi nabór dzieci chętnych do udziału w koloniach letnich.

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU II i III

cz.
06

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 rodzaju: akacja w ilości – 1,65 m3, czereśnia w ilości – 0,89 m3, jawor w ilości – 0,78 m3, brzoza w ilości – 1,54 m3, jesion, w ilości – 1,00 m3 oraz modrzew w ilości – 0,56 m3 w dniu 3 czerwca 2014 r. wybrano 1 ofertę.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

LXXI Sesja Zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

cz.
03

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2,§ 16 ust. 2  Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję LXXI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 17 czerwca 2014 r. na godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

cz.
02

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz § 10 Uchwały Nr XXVII/139/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 31 poz. 785) Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

ZARZĄDZENIE

maj
28

ZARZĄDZENIE Nr 128/2014 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz  z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Wybory w liczbach

maj
27

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja w  gminie Jedlicze wyniosła 19,21%. Uprawnionych do głosowania było 12 464 mieszkańców.  Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyniosła 2394. Ważnych kart do głosowania  było 2393, natomiast  ważnych głosów oddano 2319.

Najwięcej głosów w gminie Jedlicze otrzymało Prawo i Sprawiedliwość - 1092 głosy  , PO  - 401 głosów, Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 239 głosów.

Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
23

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22 maja – 12 czerwca 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu