Czwartek 17 stycznia 2019
imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Z Urzędu

Zawiadomienie

li.
30

Uprzejmie informuję mieszkańców Sołectwa Potok, że w dniu 3 grudnia 2015r. /czwartek/ przy Zakładzie REMONAFT w Potoku od godz. 10:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka dla wszystkich Mieszkańców Potoka.

Jabłka będą wydawane w bezzwrotnych opakowaniach.
Tel. kontaktowy w przypadku dodatkowych pytań:  66 44 55 801.
Sołtys Wsi Potok
Jacek Młocek
 
Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Zawiadomienie

li.
30

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Osiedla Jedlicze-Borek, że w dniu 1 grudnia 2015 r. /wtorek/ przy Domu Ludowym w Borku od godz. 8:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka dla wszystkich Mieszkańców Borku.

Jabłka będą w bezzwrotnych opakowaniach.
Wjazd samochodem po odbiór jabłek od ul. Sikorskiego.
Tel. kontaktowy w przypadku dodatkowych pytań:  66 44 55 781.
                                                                                                                                                   Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Jedlicze-Borek
Wenencja Żychowska
Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Ogłoszenie

li.
24

Rada Sołecka informuje mieszkańców wsi Dobieszyn, że w dniu 30.11.2015 r. o godzinie 10:30 przy Domu Ludowym na parkingu, będą rozdawane jabłka dla mieszkanców.

Z poważaniem,
Sołtys Wsi Dobieszyn
Robert Kozioł
Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zawiadomienie

li.
24

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję mieszkańców Jedlicza, że w dniach 24 i 26 listopada   br. od  godz. 900 przy Hali Sportowej w Jedliczu przy ul. Kościuszki 1 będą wydawane  bezpłatnie jabłka.

                                                                                       Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                                                                                                 Jedlicze – Centrum
                                                                                                     Krystyna Marć

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Informacja

li.
23

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
20

Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze.

Tekst zarządzenia: PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Zaproszenie

li.
20

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2016r."

Tekst zaproszenia: PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu