Środa 19 września 2018
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Z Urzędu

I Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbiornika 5000 L

maj
14

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbiornika na paliwo o pojemności 5000 litrów

Treść - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

maj
13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu
ZAPRASZA
do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.
„ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
11

Informuje że, w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu  ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony  na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 11 maja do 1 czerwca 2015 r. włącznie), wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do sprzedaży przetargowej, położonych w miejscowości Żarnowiec, obejmujących działki o nr ewid. 1383 o pow. 0,16 ha i 1385  o pow. 0,19 ha.              

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
06

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 6 maja 2015 r. do 27 maja 2015 r. włącznie), wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Ludowego w Moderówce.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zaproszenie

maj
05

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą VI Ogólnopolski Bieg ulicami Jedlicza „Jedlicka Siódemka”.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:
1.    Nazwa podmiotu zgłaszającego kandydata;
2.    Imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata;
3.    Podpis osoby reprezentującej podmiot zgłaszającego kandydata.

Termin zgłaszania kandydatów mija z dniem 7 maja 2015 roku o godzinie 10.00.

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
30

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 30 kwietnia do 21 maja  2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz dotyczy  działki nr  581  położonej  w miejscowości   Podniebyle.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu