Czwartek 22 marca 2018
imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Z Urzędu

Nabór na stanowisko referenta – umowa o pracę na zastępstwo

kw.
23

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLICZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA – umowa o pracę na zastępstwo - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zaproszenie

kw.
23

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze”.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2014 r.

kw.
17

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
16

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 15 do 29 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Wykazy dot. lokalu socjalnego nr 12 znajdującego się w budynku nr 24 przy ulicy Trzecieskiego w Jedliczu.

PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
08

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 8 do 22 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych - PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
03

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. Wykazy dot. działek nr ew.: 291/5 oraz 2475 i 2476/1 położonych w Jedliczu - PDF

Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
31

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28 marca do 18 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym. Wykaz dot. części działki nr ew. 1971/3 położonej w Jedliczu - PDF

Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu