Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

Z Urzędu

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu " Czas na staż!"

cz.
01

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu " Czas na staż!"

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej

cz.
01

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

cz.
01

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu ds. Społecznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Jedliczu.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
01

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej".

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

maj
31

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Jabłka dla mieszkańców Potoka

maj
30

W dniu 02.06.2016 r. od godz. 9.00 na parkingu przy zakładzie Remonaft w Potoku będą wydawane jabłka.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
27

Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu