Wtorek 23 października 2018
imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Z Urzędu

Zaproszenie

maj
05

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą VI Ogólnopolski Bieg ulicami Jedlicza „Jedlicka Siódemka”.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:
1.    Nazwa podmiotu zgłaszającego kandydata;
2.    Imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata;
3.    Podpis osoby reprezentującej podmiot zgłaszającego kandydata.

Termin zgłaszania kandydatów mija z dniem 7 maja 2015 roku o godzinie 10.00.

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
30

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 30 kwietnia do 21 maja  2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz dotyczy  działki nr  581  położonej  w miejscowości   Podniebyle.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
29

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518  ze zm.) informuje że, w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu  ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony  na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od  29 kwietnia 2015 r. do 20 maja 2015 r.), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze przeznaczonej do sprzedaży przetargowej, położonej w miejscowości Potok, obejmującej działkę o nr ewid. 1279/2 o pow. 0,30 ha.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
29

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518  ze zm.) informuje że, w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu  ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony  na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od  29 kwietnia 2015 r. do 20 maja 2015 r.), wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, położonych w miejscowości Jaszczew, obejmujących działki o nr ewid.: 630/4  o pow. 0,0231ha, 630/5  o pow. 0,0069 ha.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zaproszenie na IX sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

kw.
23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję IX sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 30 kwietnia 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zaproszenie

kw.
20

Zaproszenie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Organizacja kolonii profilaktyczno – wypoczynkowej do Kołobrzegu dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze.” 

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
20

Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze, z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację

„Organizacja kolonii profilaktyczno – wypoczynkowej do Kołobrzegu dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze.” 

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu