Środa 26 września 2018
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Z Urzędu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

lp.
24

Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. kadrowych w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

lp.
24

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. kadrowych w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Otwarty nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

lp.
24

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - PDF

Kwestionariusz  - DOC

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

ZAPROSZENIE

lp.
23

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie gminy Jedlicze w 2014 roku”.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Upłynął termin opłaty od posiadania psa

lp.
23

Szanowni Państwo przypominamy, że 30 czerwca 2014 r. upłynął termin wniesienia opłaty od posiadania psa na rok 2014.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie Oddział Jedlicze nr 53 8636 1028 2002 1400 0101 0017.

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 186/2014

lp.
23

BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 lipca  2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6  i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234 poz. 1536 ze zm.), Uchwały NR LIX/379/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T

lp.
22

Burmistrza Gminy Jedlicze stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22 lipca 2014 r. do 12 sierpnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. działek nr ew.: 722 i 2406/3 położonych w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu