Piątek 18 stycznia 2019
imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Z Urzędu

Zapisy do szkół i przedszkoli

lt.
27

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu ogłasza nabór dzieci do placówek przedszkolnych w Potoku i Jedliczu

na rok szkolny 2015/2016.

Zapisu można dokonać w terminie od 2 do 20 marca 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu, ul. Rejtana 38a, w godzinach od 700 do 1600.

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu oraz Przedszkola Filialnego w Potoku na rok szkolny 2015/2016 - DOC

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2015/2016- DOC

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 - DOC

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, kandydata do przedszkola - DOC

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola - DOC


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu ogłasza nabór dzieci i młodzieży:
- do oddziałów przedszkolnych – rocznik 2010,
- do klas pierwszych – rocznik 2009, 2008 (dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w ZSP w Jedliczu),
- do klas pierwszych –  młodzież z obwodu Gimnazjum w ZSP w Jedliczu.

Termin naboru: od 02 marca do 20 marca 2015 r.:

Formularze  do pobrania:

- do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej na stronie: www.spjedlicze.cba.pl,
- do Gimnazjum na stronie www.gimjedlicze.cba.pl
lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 700 do 1500.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 134381120.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

VI sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

lt.
24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję VI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 2 marca 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat

lt.
23

Burmistrz Gminy Jedlicze stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 23 lutego do 16 marca 2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz dotyczy  działek nr  7 i 13  położonych w miejscowości Piotrówka.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Dyrektor GOSiR w Jedliczu ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

lt.
20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna:

Drewno opałowe sortyment S4:

- gat. jesion – 1,60 m3

- gat. grab   – 4,0 m3

 
Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”

lt.
19

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2015”.

O dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, mające siedzibę w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dlatego Wasz wspólny projekt ma dać im to, co najważniejsze: poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Wystarczające, by postawić sobie w życiu realny cel na miarę swoich marzeń!

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie upływa 10 marca 2015 roku.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami oceny.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

lt.
16

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

INFORMACJA

lt.
09

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Jedliczu
Anna Zaleszczuk
w sprawie skarg i wniosków
pełni dyżur w poniedziałek
16 lutego 2015 r.
od godz. 15.00 do godz. 16.00
w sali narad pok. 25

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu