Piątek 22 listopada 2019
imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Z Urzędu

Obwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiego

cz.
24

Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości:

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt

cz.
23

W związku z upałami Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt przypomina o ustawowym obowiązku zapewnienia wszystkim zwierzętom domowym i gospodarskim odpowiednich warunków bytowych, w tym chroniących ich przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Opłata od posiadania psów

cz.
22

Dnia 30 czerwca 2016 r. upływa termin płatności opłaty od posiadania psów za 2016 r.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
17

Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
17

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Organizowanie sportowych wakacji 2016 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze - profilaktyka przez sport".

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
16

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczący wykazu osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 2 znajdującego się w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu/Oddział Potok

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży

cz.
16

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w wypoczynku letnim, finansowanym przez Gminę Jedlicze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2016 r.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu