Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

Z Urzędu

OBWIESZCZENIE

paź.
20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie udostępnienia informacji o budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na na dzierżawę nieruchomości

paź.
19

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze:

- nr ew. 2240/28 położonej w Jedliczu

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

paź.
19

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi

paź.
16

W związku z konsultacjami, które odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 przedstawiamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Projekt uchwały - PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

OBWIESZCZENIE

paź.
14

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

paź.
12

W związku z planowanym na terenie województwa podkarpackiego treningiem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 15/II” w dniach 13 - 15 października mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Jedlicze w godzinach od 09:00 do 15:00. Sygnały jakie mogą zostać uruchomione to:

- „ogłoszenie alarmu”,
- „odwołanie alarmu” .

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Obwieszczenie

paź.
08

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Jedlicze.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu