Wtorek 25 września 2018
imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Z Urzędu

Informacja

cz.
27

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

OGŁOSZENIE

cz.
24

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu zwraca się z prośbą do rodziców dzieci, które zostały zapisane do placówek oświatowych w Potoku i Jaszczwi na okres tzw. dyżuru wakacyjnego o zgłaszanie się do placówki w Jedliczu przy ul. Rejtana 38 a, w celu podpisania stosownych umów, w terminie do 30 czerwca 2014 r.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacja

cz.
24

Oferta realizacji zadania publicznego – PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat

cz.
24

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 24 czerwca do 15 lipca 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.

Wykaz dot. działki nr ewid. 2127 położonej w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Kładka pieszo – jezdna Jedlicze dz. Borek

cz.
20

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w Jedliczu, dotyczącymi objazdów związanych z remontem mostu na ul. Sienkiewicza informujemy, że doniesienia, które pojawiły się w ostatnich dniach, dotyczące rzekomego zamknięcia kładki w Jedliczu dz. Borek dla ruchu kołowego są nieprawdziwe.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Karta dużej rodziny

cz.
16

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu wniosek o wydanie karty.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zaproszenie

cz.
16

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty – PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu