Sobota 17 listopada 2018
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Z Urzędu

ZARZĄDZENIE Nr 228/2014 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

wrz.
10

W sprawie udzielenia dotacji na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

wrz.
02

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony  na okres 21 dni (tj. od 2 września 2014 r. do 23 września 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do oddania do korzystania i pobierania pożytków na okres 25 lat. Wykazy dot. części działek nr ew.: 1233/2, 1226/5, 1226/1, 1231/7 położonych w Jedliczu oraz 767 położonej w Moderówce  - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

wrz.
01

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom życzę powodzenia oraz zapału w zdobywaniu wiedzy. Realizujcie swoje pasje i spełniajcie marzenia. Szkoła niech będzie dla Was miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić, aby rozwijać swoje zainteresowania.

Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę spokojnej i satysfakcjonującej pracy, a także wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrz Gminy Jedlicze

sie.
29

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 29 sierpnia do 19 września 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz dot. budynku mieszkalnego nr 461 znajdującego się w Potoku - PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

sie.
26

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518  ze zm.) informuję, że w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu  ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony  na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 26 sierpnia 2014 r. do 16 września 2014 r. włącznie), wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.

Wykaz dotyczy lokalu użytkowego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 892 i 893 położonych w Potoku - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Czynne są już główne wejścia do UG oraz GOPS-u w Jedliczu

sie.
25

Od dzisiaj tj. 25 sierpnia br. czynne są już główne wejścia do Urzędu Gminy w Jedliczu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.  Po blisko roku prac zakończona została termomodernizacja budynku Urzędu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na biura GOPS-u.  

Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

sie.
22

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 22 sierpnia do 12 września 2014 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie  bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy części działki nr 700 położonej w miejscowości Chlebna - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu