Sobota 16 lutego 2019
imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Z Urzędu

Ogłoszenie o przetargu

mrz.
23

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518   z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXVII/139/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 31 poz. 785)

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Informacje o przetargach

mrz.
12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna - PDF

Informacja o wyniku przetargu - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

KOMUNIKAT

mrz.
03

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od  4 marca -  25 marca 2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy    w drodze bezprzetargowej na rzecz JPGKiM Sp. z o.o w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Nabór na stanowisko instruktor rekreacji ruchowej

mrz.
03

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na stanowisko instruktor rekreacji ruchowej - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Ogłoszenie

mrz.
02

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Zapisy do szkół i przedszkoli

lt.
27

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu ogłasza nabór dzieci do placówek przedszkolnych w Potoku i Jedliczu

na rok szkolny 2015/2016.

Zapisu można dokonać w terminie od 2 do 20 marca 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu, ul. Rejtana 38a, w godzinach od 700 do 1600.

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu oraz Przedszkola Filialnego w Potoku na rok szkolny 2015/2016 - DOC

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2015/2016- DOC

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 - DOC

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, kandydata do przedszkola - DOC

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola - DOC


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu ogłasza nabór dzieci i młodzieży:
- do oddziałów przedszkolnych – rocznik 2010,
- do klas pierwszych – rocznik 2009, 2008 (dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w ZSP w Jedliczu),
- do klas pierwszych –  młodzież z obwodu Gimnazjum w ZSP w Jedliczu.

Termin naboru: od 02 marca do 20 marca 2015 r.:

Formularze  do pobrania:

- do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej na stronie: www.spjedlicze.cba.pl,
- do Gimnazjum na stronie www.gimjedlicze.cba.pl
lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 700 do 1500.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 134381120.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

VI sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

lt.
24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję VI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 2 marca 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu