Sobota 16 lutego 2019
imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Z Urzędu

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

lt.
03

Przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przysługuje podatnikom posiadającym gospodarstwa rolne za I półrocze 2015 r. należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w terminie od 1 do 28 lutego 2015 r.

Zwrot ten odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, a wnioskodawcy muszą wykazać się posiadaniem faktur VAT na zakupione paliwo wystawionych w okresie od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie urzędu http://www.jedlicze.pl/ w zakładce BIP – Załatwianie spraw- Podatki i Opłaty Lokalne

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonu 13 44 847 37,  13 44 847 24 adresem e-mail wosiewicz@jedlicze.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlicze ul. Rynek 6 pokój numer 8 lub 9.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW

lt.
02

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 gatunku:

- brzoza w ilości – 8,82 m3

 w dniu 30 stycznia 2015 r. wybrano 1 ofertę:

1. Na zakup drewna opałowego gatunku brzoza najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Jacek Gardzina.

Dokumenty dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój nr 22.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Komunikat

lt.
02

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z przeprowadzoną w dniu 13.01.2015 r. ewakuacją osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin z terenów wschodniej Ukrainy (obwody Ługański i Doniecki) zwrócił się z prośbą o przyłączenie się do akcji pomocy i w miarę możliwości wsparcie rodzin ewakuowanych .

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Prowadzenie warsztatów muzycznych w świetlicy dziecięcej w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu

st.
29

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie warsztatów muzycznych w świetlicy dziecięcej w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu" PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic dziecięcych i młodzieżowych na terenie Gminy Jedlicze"

st.
27

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic dziecięcych i młodzieżowych na terenie Gminy Jedlicze" PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

st.
27

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Obóz narciarski dla dzieci

st.
22

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w obozie narciarskim w Zakopanem, finansowanym przez gminę Jedlicze. Do zimowego wypoczynku zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku od 10 do 16 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, ubogich  oraz dzieci, których rodzice zmagają się z poważnymi chorobami.

Do 26 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 3, rodzice lub opiekunowie mogą zgłaszać chętne do wyjazdu dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy oraz pod nr. tel. 13 44 847 20.


Organizatorem wypoczynku jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Krośnie. Obóz odbędzie w terminie od 9 do 15 lutego 2015 r.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu