Wtorek 25 września 2018
imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Z Urzędu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

cz.
02

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz § 10 Uchwały Nr XXVII/139/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 31 poz. 785) Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

ZARZĄDZENIE

maj
28

ZARZĄDZENIE Nr 128/2014 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz  z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Wybory w liczbach

maj
27

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja w  gminie Jedlicze wyniosła 19,21%. Uprawnionych do głosowania było 12 464 mieszkańców.  Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyniosła 2394. Ważnych kart do głosowania  było 2393, natomiast  ważnych głosów oddano 2319.

Najwięcej głosów w gminie Jedlicze otrzymało Prawo i Sprawiedliwość - 1092 głosy  , PO  - 401 głosów, Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 239 głosów.

Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
23

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22 maja – 12 czerwca 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacje o wyniku przetargu

maj
22

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 16 maja 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeprowadzonego w dniu 16 maja 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu- PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Kampania uświadamiająca rozstania w rodzinie międzynarodowej.

maj
19

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacja

maj
19

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu