Sobota 20 kwietnia 2019
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Z Urzędu

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

cz.
09

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu przyjmowania wniosków przypadającym na dzień 15 czerwca 2015 r., informujemy, że Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracować będą w wydłużonych godzinach w następujących dniach:

11 czerwca 2015 roku (czwartek) od 7.30 do 20.00
12 czerwca 2015 roku (piątek) od 7.30 do 20.00
13 czerwca 2015 roku (sobota) od 7.30 do 15.30
15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) od 7.30 do 20.00

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

cz.
09

 

 

Akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie planowana jest w dniach 15 – 20 czerwca br.

 

 

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
09

Zarządzenie nr 145/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Organizacja Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
08

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 8 czerwca 2015 r. do 29 czerwca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. części działek nr ew.: 1941/26 i 1941/13 położonych w Jedliczu.'

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

cz.
05

Ogłoszenie nagatywnego wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zbiornika na paliwo o pojemności 5 000 litrów - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Ogłoszenie o negatywnym wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego sortyment S4.

cz.
03

Ogłoszenie o negatywnym wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego sortyment S4. - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Zaproszenie

cz.
03

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Organizowanie sportowych wakacji 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze – profilaktyka przez sport”.  

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu