Sobota 8 sierpnia 2020
imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Z Urzędu

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

lt.
10

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału 
w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

lt.
09

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Treść informacji - DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja ARiMR

lt.
07

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
03

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.

Treść ogłoszenia: PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

lt.
03

Informuję, iż do przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2017 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego, gatunku dąb znajdującego się na składzie drewna w obrębie działki nr 510 w Żarnowcu, przystąpił jeden uczestnik, Firma DAR-MAR, który zaoferował najwyższą cenę za mygłę nr III o łącznej masie 19.90 m3.

Treść informacji: PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie

lt.
03

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/265/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. została przedłużona do dnia 31.01.2018 r. dotychczas obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Jedlicze. W związku z tym dotychczas obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie.

Nie zmieniają się również kwoty dopłat do wody i ścieków (Uchwała Nr XXXVI/266/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych).

Treść informacji: PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Istotne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

lt.
02

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe uregulowania prawne dotyczące zasad wycinki drzew i krzewów. Najbardziej istotną zmianą z punktu widzenia właścicieli posesji jest możliwość wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania zezwolenia wydanego w formie decyzji burmistrza.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu