Środa 26 września 2018
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Z Urzędu

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
06

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) informuję, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 6 maja – 27 maja 2014 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej na rzecz JPGKiM Sp. zo.o w Jedliczu. Wykaz dotyczy części działki nr 1231/10 położonej w miejscowości Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacje o wyniku przetargu

kw.
30

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 - PDF

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 - PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
30

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 30 kwietnia do 21 maja 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 §1 Kodeksu cywilnego - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

kw.
29

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Czekają na adopcje

kw.
25

Zwierzęta można zobaczyć w siedzibie JPGKiM w Jedliczu przy ul.Konopnickiej 10. Więcej informacji o zagubionych zwierzętach można uzyskać pod numerem telefonu 13 4352151 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Nabór na stanowisko referenta – umowa o pracę na zastępstwo

kw.
23

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLICZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA – umowa o pracę na zastępstwo - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zaproszenie

kw.
23

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze”.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu