Poniedziałek 18 lutego 2019
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Z Urzędu

Posted By redaktor2 czytaj dalej

IV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

gru.
24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1  Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję IV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 30 grudnia 2014 r. na godz. 9.00 w sali narad, ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
24

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z dziedziny: narciarstwa biegowego w Gminie Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
24

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację - zadanie pn. "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 r." - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

III sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

gru.
19

19 grudnia br. odbyła się III sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu. W sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu Piotra Woźniaka udział wzięli Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Przewodniczący Rady Powiatu Edward Nowak, radni, sekretarz oraz skarbnik gminy, a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

III sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

gru.
12

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1  Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję III sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 19 grudnia 2014 r. na godz. 9.00 w sali narad.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T

gru.
11

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 10 do 24 grudnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykazy dot. lokalu socjalnego nr 1 znajdującego się w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu / Oddział w Potoku oraz lokalu socjalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 14a w Chlebnej - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu