Poniedziałek 22 lipca 2019
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Z Urzędu

Zaproszenie do złożenia oferty

paź.
27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej

paź.
23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 października 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

OBWIESZCZENIE

paź.
20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie udostępnienia informacji o budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na na dzierżawę nieruchomości

paź.
19

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze:

- nr ew. 2240/28 położonej w Jedliczu

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

paź.
19

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi

paź.
16

W związku z konsultacjami, które odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 przedstawiamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Projekt uchwały - PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

OBWIESZCZENIE

paź.
14

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu