Sobota 21 września 2019
imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Z Urzędu

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
01

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowowych.

Treść zarządzenia: PDF

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego

st.
28

Przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przysługuje podatnikom posiadającym gospodarstwa rolne na I półrocze 2016 r.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

st.
25

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Podinspektor/inspektor ds. kontroli wewnętrznej.

Ogłoszenie - PDF
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA - DOC
Oświadczenia - DOC
Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

st.
22

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - działka nr ew. 14/3 w miejscowości Dobieszyn.

Treść Informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Porządek obrad XXI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu

st.
22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XXI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 stycznia 2016 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

st.
20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

„  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

st.
11

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Inspektor ds. bezpieczeństwa informatycznego i promocji.

Ogłoszenie - PDF
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA - DOC
Oświadczenia - DOC
Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu