Piątek 18 października 2019
imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Z Urzędu

Informacja o wyniku przetargu

lt.
23

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku przeprowadzonego I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego.


Informacja - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rodzina 500+

lt.
17

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W ramach programu wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze wypłacane będą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności niezależnie od dochodu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

lt.
12

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu informuje o możliwości składania ofert  na wykonywanie usług masażu.

Zamówienie będzie realizowane przy zachowaniu zasad wynikających z postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe: DOC I PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

lt.
12

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie PDF
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA DOC
Oświadczenia DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Agencji Rozwoju Regionalnego

lt.
09

Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 141). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
05

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 oraz w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 5 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy komina usytuowanego na dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
05

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 4 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działek o nr ewid. 142/4 i 142/8 położonych w Potoku.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu