Sobota 7 grudnia 2019
imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
16

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.
Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
09

Zaproszenie organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą VII Ogólnopolski Bieg ulicami Jedlicza "Jedlicka Siódemka".

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jedlicze zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

kw.
29

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 maja 2016 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 10:30 w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Porządek obrad XXIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu

kw.
29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXIV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 6 maja 2016 r. na godz. 9 00 w sali Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
28

Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
28

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Organizacja kolonii profilaktyczno - wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze".

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Jabłka dla mieszkańców Jedlicza

kw.
26

W dniu 28 i 29.04.2016 r. na parkingu przy Hali Sportowej w Jedliczu będą wydawane jabłka. 

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu