Środa 8 lipca 2020
imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Z Urzędu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

gru.
14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie".
WOOŚ.4200.14.2013.AH.60

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

gru.
12

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie w 2017 r."

Termin zgłaszania kandydatów mija z dniem 14 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00.

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

gru.
09

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedarz drewna opałowego w sortymencie S4.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
09

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych, stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF
Oświadczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Nabór do projektu „Czas na Karierę”

gru.
08

Informacje o projekcie - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

gru.
07

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

gru.
07

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu