Czwartek 22 sierpnia 2019
imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

Z Urzędu

Zarządzenie nr 283/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
20

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.

Tekst zarządzenia PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. ewidencji ludności i meldunków w Referacie Spraw Obywatelskich

li.
17

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Podinspektor/Inspektor ds. ewidencji ludności i meldunków w Referacie Spraw Obywatelskich.

Treść ogłoszenia - PDF

Kwestionariusz Personalny Kandydata - DOC

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent / Podinspektor ds. zamówień publicznych, ubezpieczeń majątkowych

li.
16

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu na stanowisko Referenta / podinspektora ds. zamówień publicznych,  ubezpieczeń majątkowych.

Treść ogłoszenia - PDF

Kwestionariusz Personalny Kandydata - DOC

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zawiadomienie

li.
13

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
13

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz dotyczy działek nr ew.: 481/2 i 482/2 położonych w miejscowości Długie

Treść komunikatu PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
05

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Ludowego w Chlebnej.

Treść komunikatu: PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
04

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykaz dot. części działki nr ew. 14/3 położonej w Dobieszynie.

Treść komunikatu PDF

Słownik: 
Posted By Bogusław Bargieł czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu