Środa 8 lipca 2020
imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
07

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 07 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działki nr ewid. 1233/1 położonej w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
07

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 07 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działki nr ewid. 404/4 położonej w miejscowości Moderówka.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
07

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 07 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działki nr ewid. 2191/11 położonej w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

li.
29

W dniu 25 października 2016 r. Pan Mariusz Błaszczak - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadbryg. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zainaugurowali kampanię społeczną „Czad i ogień - obudź czujność". 

Treść infotmacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego

li.
29

Prowadzone są konsultacje społeczne projektu "Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność".

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

li.
24

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "Referent/podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych, ubezpieczeń majątkowych".

Treść informacji - PDF
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA - DOC
Oświadczenia - DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
24

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Jedliczu Uchwały Nr XXXI/223/2016 z dnia 21 października 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze dla obszaru sołectwa Chlebna".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu