Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
08

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 7 czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży przetargowej.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
07

Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodziezy oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ankietowe badania rolne

cz.
07

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1404 z późń. zm.) Główny Urząd Statystyczny realizuje w wylosowanych gospodarstwach w dniach od 1 czerwca do 29 lipca następujące badania:
Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
06

W związku z przeprowadzeniem w dniach 7-9.06.2016 r. na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń "RENEGADE - SAREX 16/1" oraz ANAKONDA 16 w godzinach między 9:00, a 15:00 w tych dniach moga się odbyć głośne próby syren alarmowych.

Treśc ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
06

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

cz.
06

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

Treśc informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu " Czas na staż!"

cz.
01

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór kandydatów do projektu " Czas na staż!"

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu