Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Z Urzędu

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

li.
29

W dniu 25 października 2016 r. Pan Mariusz Błaszczak - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadbryg. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zainaugurowali kampanię społeczną „Czad i ogień - obudź czujność". 

Treść infotmacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego

li.
29

Prowadzone są konsultacje społeczne projektu "Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność".

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

li.
24

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "Referent/podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych, ubezpieczeń majątkowych".

Treść informacji - PDF
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA - DOC
Oświadczenia - DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
24

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Jedliczu Uchwały Nr XXXI/223/2016 z dnia 21 października 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze dla obszaru sołectwa Chlebna".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
24

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Jedliczu Uchwały Nr XXXI/222/2016 z dnia 21 października 2016 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Floriany

li.
22

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.  Głównym przesłaniem i celem Konkursu Floriany jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
21

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu