Środa 17 lipca 2019
imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

Z Urzędu

Wybory w liczbach

maj
27

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja w  gminie Jedlicze wyniosła 19,21%. Uprawnionych do głosowania było 12 464 mieszkańców.  Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyniosła 2394. Ważnych kart do głosowania  było 2393, natomiast  ważnych głosów oddano 2319.

Najwięcej głosów w gminie Jedlicze otrzymało Prawo i Sprawiedliwość - 1092 głosy  , PO  - 401 głosów, Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 239 głosów.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
23

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22 maja – 12 czerwca 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacje o wyniku przetargu

maj
22

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 16 maja 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeprowadzonego w dniu 16 maja 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu- PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Kampania uświadamiająca rozstania w rodzinie międzynarodowej.

maj
19

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacja

maj
19

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

LXX Sesja Zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

maj
16

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2,§ 16 ust. 1  Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję LXX sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 21 maja 2014 r. na godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

maj
16

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu