Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Z Urzędu

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”

lt.
19

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2015”.

O dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, mające siedzibę w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dlatego Wasz wspólny projekt ma dać im to, co najważniejsze: poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Wystarczające, by postawić sobie w życiu realny cel na miarę swoich marzeń!

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie upływa 10 marca 2015 roku.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami oceny.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

lt.
16

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

INFORMACJA

lt.
09

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Jedliczu
Anna Zaleszczuk
w sprawie skarg i wniosków
pełni dyżur w poniedziałek
16 lutego 2015 r.
od godz. 15.00 do godz. 16.00
w sali narad pok. 25

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA ds. KULTURALNO - PROMOCYJNYCH

lt.
06

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w JEDLICZU

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA ds. KULTURALNO - PROMOCYJNYCH

(wymiar czasu pracy 1/2 etatu)

PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic dziecięcych i młodzieżowych na terenie Gminy Jedlicze" - DL Podniebyle, DL Piotrówka, DL Jaszczew

lt.
04

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Prowadzenie świetlic dziecięcych i młodzieżowych na terenie Gminy Jedlicze"

- DL Podniebyle - świetlica młodziezowa,

- DL Piotrówka - świetlica młodzieżowa,

- DL Jaszczew - świetlica dziecięca

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

lt.
03

Przypominamy, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przysługuje podatnikom posiadającym gospodarstwa rolne za I półrocze 2015 r. należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w terminie od 1 do 28 lutego 2015 r.

Zwrot ten odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, a wnioskodawcy muszą wykazać się posiadaniem faktur VAT na zakupione paliwo wystawionych w okresie od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie urzędu http://www.jedlicze.pl/ w zakładce BIP – Załatwianie spraw- Podatki i Opłaty Lokalne

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonu 13 44 847 37,  13 44 847 24 adresem e-mail wosiewicz@jedlicze.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlicze ul. Rynek 6 pokój numer 8 lub 9.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW

lt.
02

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 gatunku:

- brzoza w ilości – 8,82 m3

 w dniu 30 stycznia 2015 r. wybrano 1 ofertę:

1. Na zakup drewna opałowego gatunku brzoza najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Jacek Gardzina.

Dokumenty dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój nr 22.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu