Piątek 23 sierpnia 2019
imieniny: Apolinarego, Miły, Róży

Z Urzędu

Przetarg pisemny nieograniczony

cz.
12

1) drewno opałowe w ilości 24,20 m3 w tym:  gat. jodła 20,30 m3 , gat. dąb  3,25 m3, gat. czereśnia  0,65 m3  -  sortyment S 4, ze składu w Żarnowcu (działki nr ewid. 510 i 512),

2) drewno tartaczne w ilości 21,44 m3 w tym: gat. jodła 21,44 m3 -  sortyment WD2,ze składu w miejscowości  Żarnowiec (działka o nr ewid. 510 i 512  - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacja

cz.
12

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 3 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 145/2014 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

cz.
11

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ogłoszenie

cz.
10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu prowadzi nabór dzieci chętnych do udziału w koloniach letnich.

 

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU II i III

cz.
06

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 rodzaju: akacja w ilości – 1,65 m3, czereśnia w ilości – 0,89 m3, jawor w ilości – 0,78 m3, brzoza w ilości – 1,54 m3, jesion, w ilości – 1,00 m3 oraz modrzew w ilości – 0,56 m3 w dniu 3 czerwca 2014 r. wybrano 1 ofertę.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

LXXI Sesja Zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

cz.
03

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2,§ 16 ust. 2  Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję LXXI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 17 czerwca 2014 r. na godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

cz.
02

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz § 10 Uchwały Nr XXVII/139/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 31 poz. 785) Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu