Wtorek 18 lutego 2020
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Z Urzędu

Zaproszenie

st.
09

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty pod nazwą „Profilaktyczno-wypoczynkowy obóz narciarski dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Zakopanem” - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

st.
08

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2014 poz. 1872).

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jedliczu

st.
07

Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

11 stycznia 2015 roku, w najbliższą niedzielę 120 tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali.  

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Szkolenie teoretyczne i praktyczne MDP

st.
07

24 stycznia br. w sali Domu Ludowego w Dobieszynie odbyło się drugie szkolenie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  z terenu gminy Jedlicze z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tematem szkolenia było udzielanie pierwszej pomocy przy zadławieniach u osób dorosłych jak również dzieci. Członkowie MDP wysłuchali wykładu teoretycznego prowadzonego przez Dawida Borutę członka jednostki OSP Męcinka, który jest wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. Następnie dwóch ratowników Maciej Tucki z OSP Długie oraz druh Ryszard Majsiak z OSP Moderówka zademonstrowali jak prawidłowo udzielać pomocy w razie zadławienia. Każdy z uczestników mógł przećwiczyć swoje umiejętności w praktyce na zorganizowanych w tym celu trzech stanowiskach.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

INFORMACJA

st.
07

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r. gabinet Twojego lekarza rodzinnego będzie zamknięty, można skorzystać z innych przychodni POZ dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, gdzie każdy pacjent może liczyć na niezbędną pomoc.

Wykaz przychodni POZ z terenu powiatu krośnieńskiego, które mają podpisane umowy na rok 2015.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat

gru.
31

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 31 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r.) w celu podania  do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 14 znajdującego się w budynku nr 2 przy  ul. Traugutta w Jedliczu -PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu