Piątek 20 września 2019
imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
30

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 30 kwietnia do 21 maja 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w trybie art. 231 §1 Kodeksu cywilnego - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

kw.
29

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Czekają na adopcje

kw.
25

Zwierzęta można zobaczyć w siedzibie JPGKiM w Jedliczu przy ul.Konopnickiej 10. Więcej informacji o zagubionych zwierzętach można uzyskać pod numerem telefonu 13 4352151 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Nabór na stanowisko referenta – umowa o pracę na zastępstwo

kw.
23

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JEDLICZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA – umowa o pracę na zastępstwo - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zaproszenie

kw.
23

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze”.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2014 r.

kw.
17

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
16

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 15 do 29 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Wykazy dot. lokalu socjalnego nr 12 znajdującego się w budynku nr 24 przy ulicy Trzecieskiego w Jedliczu.

PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu