Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
17

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzedu Gminy Jedlicze na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej - m. Jaszczew dz. nr ew.: 1668, 1669, 1670.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
16

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzedu Gminy Jedlicze na okres 14 dni wykaz osoób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
16

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 16 czerwca 2015 r. do 7 lipca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. działek o nr ew.: 275 i 22 położonych w Podniebylu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbiornika na paliwo o pojemności 5000 litrów

cz.
15

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbiornika na paliwo o pojemności 5000 litrów - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego sortymentu S4

cz.
15

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego sortymentu S4 - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie na XI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

cz.
12

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 25 czerwca 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
12

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 12 do 26 czerwca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykazy dot.: lokalu socjalnego nr 2 przy ulicy Sikorskiego 69 w Jedliczu oraz lokalu socjalnego nr 2 znajdującego się w budynku Samorządowego Przedszkola w Jedliczu / Oddział w Potoku.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu