Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Z Urzędu

LXX Sesja Zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

maj
16

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2,§ 16 ust. 1  Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję LXX sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 21 maja 2014 r. na godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

maj
16

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

maj
14

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO

maj
13

Nieważny dowód osobisty to poważny problem ponieważ bez aktualnego dokumentu nie można dostać kredytu, nie dostaniemy paszportu, czy nie załatwimy spraw w urzędach.  Z nieważnym dowodem nie możemy również podróżować po krajach UE.

Aby ustrzec się przed takimi problemami sprawdź termin ważności sowjego dowodu.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji

maj
09

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - V ogólnopolski Bieg Ulicami Jedlicza "Jedlicka Siódemka" - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ułatwianie startu młodym rolnikom

maj
08

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez Prezesa ARiMR kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w terminie od dnia 15 maja 2014 r. do dnia 21 czerwca 2014 r.

Wdrażane działanie skierowane jest do rolników, którzy nie ukończyli 40 roku życia
i planują samodzielne rozpoczęcie działalności rolniczej.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
07

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, zostały wywieszone  na okres 21 dni (tj. od 7 maja do 28 maja 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym. Wykazy dot. części działek nr ew.: 1077, 1082/2 oraz 2347 położonych  w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu