Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Z Urzędu

Pomoc z PROW dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF

kw.
30

Pomoc z PROW dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF

Plakat - JPG
Nabór wniosków dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęśk żywiołowych - PDF
Ogłoszenie Prezesa ARiMR - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Najważniejsze zmiany dla Beneficjentów otrzymujących wsparcie ARiMR

kw.
30

Najważniejsze zmiany dla Beneficjentów otrzymujących wsparcie ARiMR.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie

kw.
30

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
29

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.

Treść informacji - PDF
Załącznik nr 1 - PDF
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przetarg na sprzedaż drewna

kw.
28

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego.

Treść informacji - PDF
Formularz ofertowy - DOC
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych - DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

kw.
28

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXIV sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 30 kwietnia 2020 r. na godz. 11:30 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
27

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedwsięzięcia pn. "Przebudowa/rozbudowa/remont drogi powiatowej nr 1951 R Chlebna - Łubno Szlacheckie".

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu