Wtorek 16 lipca 2019
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Z Urzędu

IV sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

cz.
04

Na podstawie § 26 ust. 8 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuje się IV sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 18 czerwca 2019 r. na godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad: 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

cz.
04

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko referenta, podinspektora, inspektora w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023 oraz zasady przeprowadzenia naboru

cz.
04

INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023 oraz zasady przeprowadzenia naboru

Załączniki do pobrania

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacja dla producentów rolnych w zakresie szacowania szkód

cz.
03

Informacja dla producentów rolnych w zakresie szacowania szkód.

Treść informacji - PDF 
Wniosek - PDF 
Klauzula informacyjna - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

maj
29

Urząd Gminy Jedlicze informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze. Na dzień 28 maja 2019 r. deklaracje złożono na 12702 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Jedlicze zameldowanych jest 15376 osób.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

OBWIESZCZENIE

maj
28

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Treść obwieszczenia- PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze

maj
27

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w wypoczynku letnim, finansowanym przez Gminę Jedlicze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2019 r. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu