Sobota 8 sierpnia 2020
imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Z Urzędu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do użyczenia

cz.
01

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do użyczenia.

Treść informacji: PDF

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do użyczenia

cz.
01

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do użyczenia

Treść informacji: PDF

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Ostrzeżenie hydrologiczne

maj
30

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka (szczególnie w ich górnych częściach) oraz na mniejszych ciekach, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienie szczególnie intensywnych opadów, możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

Ważne: od: 00:00 31.05.2020 do: 08:00 01.06.2020
synoptyk IMGW-PIB: Anna Śmiech
Czas wydania: 12:39 30.05.2020
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zlewnia: Jasiołka, stopień: 2, prawdopodobieństwo: 90%.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

maj
29

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXVI sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 2 czerwca 2020 r. na godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Uwaga! 31 Maja mija termin wniesienia II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu!

maj
28

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jedlicze, że 31 maja 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Informujemy, że w związku ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, nie wprowadzono regulacji prawnych, które pozwalają na zwolnienie od obowiązku zapłacenia kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w 2020 r.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

maj
28

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Raf-Ekologia Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. pozwolenia na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14.

Treść ogłoszenia: PDF

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Zaproszenie do udziału on-line w uroczystej Mszy Świętej

maj
25

Zaproszenie do udziału on-line w uroczystej Mszy Świętej w intencji podkarpackich samorządowców.

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu