Piątek 22 stycznia 2021
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Z Urzędu

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
30

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kutury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Adam Mickiewicz - "DZIADY" dla Towarzystwa Operowego i Teatralnego w Krośnie.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

paź.
30

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na wniosek ORLEN Laboratorium S.A.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Informacja dotycząca I sesji zwyczajnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
27

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 października 2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej strefy czerwonej na terenie całego kraju oraz związanych z tym faktem obostrzeniami dotyczącymi m.in. uczniów szkół podstawowych informuje się, iż zaplanowana na dzień 29 października 2020 r. sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu zostaje przeniesiona na inny termin. Nowy termin sesji zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Informacja KRUS

paź.
26

„Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie  Placówka Terenowa w Krośnie informuje, że z uwagi na wprowadzenie na terenie powiatu krośnieńskiego strefy czerwonej od 26 października 2020 r.  do odwołania  nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy.

Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie tel. 13 43 094 51”.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

XXXIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XXXIII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 października 2020 r. na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad: 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

XXXII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
21

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu zwołuję XXXII sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 22 października 2020 r. na godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
20

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o złożeniu oferty art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść informacji - PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu