Sobota 20 stycznia 2018
imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Z Urzędu

XLIX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

li.
10

W środę 8 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze.

Podczas sesji Rada jednogłośnie podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • przyjęcia do realizacji projektu pn:”Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
  • powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
  • przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Jedlicze,
  • zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”,
  • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok.

 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
09

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1817 ) zgodnie z art. 5a ustawy.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Jedlicze, na parterze, w sali nr 4 - Sala Posiedzeń Rady Miejskiej.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon

li.
09

W miesiącu listopadzie 2017 r. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlicze.

Terminy zbiórki:
Jedlicze – 14 listopad (wtorek)
Jaszczew/Moderówka – 16 listopad (czwartek)
Długie/Żarnowiec – 22 listopad (środa)
Dobieszyn/Potok – 27 listopad (poniedziałek)
Chlebna/Piotrówka/Podniebyle/Poręby – 29 listopad (środa)

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży alkoholu

li.
08

W miniony poniedziałek (6 listopada) w Sali Narad Urzędu Gminy Jedlicze zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców oraz ich pracowników sprzedających alkohol na terenie Gminy Jedlicze. Tematyka poruszana podczas spotkania obejmowała m.in. porady dla sprzedawców, zasady odpowiedniej sprzedaży oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących przepisów. Całość była prowadzona przez profesjonalnego prelegenta z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja ARiMR

li.
08

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

li.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Szkolenie z przygotowywania wniosku o powierzenie grantu

li.
07

LGD „Kraina Nafty” zaprasza na szkolenie z przygotowywania wniosku o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu