Sobota 16 lutego 2019
imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Oświata i wychowanie

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

st.
04

12 grudnia br. roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu brali udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących znalezienia motywacji do podejmowania aktywności i dbania o własny rozwój. Zajęcia miały charakter aktywny. Uczniowie w trakcie wielu ćwiczeń i gier grupowych szukali odpowiedzi na pytanie, jak zmobilizować się do uczestnictwa w różnych formach aktywności w szkole i poza szkołą. Trener, który prowadził zajęcia przedstawił uczniom różne sposoby na znalezienie mobilizacji. Przekonywał, że nasza wytrwałość i chęć działania może zaowocować sukcesem. Wyznaczanie celów nastawia nasz umysł na ich osiągnięcie. Zanim zaczniemy coś robić, dokładnie powinniśmy zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć. O wiele łatwiej jest być zmotywowanym, gdy wiemy, jaki ma być efekt naszego działania.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Szkolenia i doradztwo dla pracowników Gminy Jedlicze

st.
02

Gmina Jedlicze złożyła w dniu 15 grudnia 2017 r. wniosek o udział w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w woj. podkarpackim”.

Projekt realizowany będzie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedliczu w finałach konkursów przedmiotowych

gru.
28

O tym, jak trudne są zadania z arkuszy konkursowych, wiedzą uczniowie, którzy brali udział w zmaganiach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Każdego roku pracownicy kuratorium organizują konkursy przedmiotowe dla chętnych uczniów, którzy mogą popisać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie wybranego przez siebie przedmiotu. Wymagania konkursowe daleko wybiegają poza podstawę programową, więc przygotowanie się do udziału w olimpiadach wymaga wiele dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna i systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Tym bardziej cieszy każdy awans do kolejnego etapu i każdy odniesiony sukces.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

gru.
27

Gmina Jedlicze złożyła w dniu 28 listopada 2017 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek w konkursie o dofinansowanie zajęć sportowych nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, w ramach kolejne edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Zgodnie z założeniami programu, zajęcia nauki pływania będą odbywać się od 1 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r., na obiektach Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 i przy ul. Wojska Polskiego 45a.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zajęcia z robotyki

gru.
27

W Szkole Podstawowej w Jedliczu odbywają się zajęcia z robotyki w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. Uczniowie pracują w 8 osobowych grupach i korzystają z zestawów Lego WeDo oraz dedykowanego oprogramowania. Ich praca polega na skonstruowaniu wybranego modelu robota z klocków lego, a następnie zestawieniu odpowiedniego ciągu poleceń do wykonywania określonych zadań. Konstrukcje zawierają silnik oraz czujniki ruchu lub przechyłu, ponadto możliwe jest zaprogramowanie emisji określonych dźwięków lub prezentacja wybranych grafik.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego” w kolejnych szkołach w Gminie Jedlicze

gru.
21

W dniu 24 listopada 2017 r. Gmina Jedlicze złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych”, przygotowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Jest to drugi projekt w ramach ww. działania – w pierwszym z nich, realizowanym przez naszą gminę w tym roku w partnerstwie z Gminą Zarszyn, uczestniczą już szkoły podstawowe w Długiem i w Potoku.

Tym razem projektem zostaną objęte następujące szkoły:

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

"Naładowani Ekologią" – nagroda dla Szkoły Podstawowej w Długiem

gru.
18

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się podsumowanie zbiórki zużytych baterii w ramach kampanii "Naładowani Ekologią" przeprowadzonej w Województwie Podkarpackim w 2017 roku. Celem akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa, a w szczególności dzieci o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą odpady w postaci zużytych baterii. Szkoła Podstawowa w Długiem znalazła się na czwartym miejscu w dziesiątce nagrodzonych szkół w województwie podkarpackim.

 

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Oświata i wychowanie