Sobota 30 maja 2020
imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Oświata i wychowanie

Rachmistrz Gminy Jedlicze po raz piętnasty!

mrz.
08

7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyła się XV edycja Gminnego Konkursu „Rachmistrz Gminy Jedlicze”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik. Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy i miał na celu przede wszystkim wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów poprzez wdrażanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy oraz kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Ponadto impreza stwarza szóstoklasistom możliwość zintegrowania się z rówieśnikami z innych szkół oraz sprawdzenia wiedzy i nabytych umiejętności  w  „zdrowej” rywalizacji.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Sukces w I Wojewódzkim Konkursie Literackim

mrz.
06

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem wzięli udział w I Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych, walczących w antykomunistycznym podziemiu o niepodległość Polski po II wojnie światowej, a także upowszechnienie wiedzy historycznej tak istotnej dla tożsamości narodowej. Komisja Konkursowa dokonała oceny 147 prac, które napłynęły z 51 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego. Jurorzy podkreślali bogactwo form wypowiedzi, a także dużą sprawność warsztatową oraz wrażliwość i erudycję uczestników turnieju.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

VI Edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii”

mrz.
06

4 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej imienia Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyła się VI Edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii”. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik. Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Do konkursu przystąpiło 22 zawodników. Uczniowie rozpoczęli zmagania z ortografią od napisania dyktanda, następnie przystąpili do rozwiązywania testu, który składał się z 19 zadań. Celem konkursu było pogłębianie znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji, doskonalenie umiejętności stosowania tych zasad oraz rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Uczniowie SP w Jedliczu Finalistami Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

mrz.
05

O tym, jak wielkim wyzwaniem może byś spotkanie z matematyką, zwaną przecież Królową Nauk, wie zapewne każdy. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedliczu Michał Janocha z klasy III gimnazjum oraz Anna Klatka z klasy VIII są tego szczególnie świadomi, gdyż w bieżącym roku szkolnym przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Zmagania konkursowe zakończyły się dużym sukcesem. Oboje zdobyli tytuł finalisty, którego uzyskanie oprócz wysokiej satysfakcji, zaowocuje dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji do szkoły średniej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Akcja „Wyślij pączka do Afryki” w Szkole Podstawowej w Potoku

mrz.
05

28 lutego 2019 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Potoku włączyła się po raz pierwszy w działania charytatywne pod hasłem „Podaruj dzieciom szkołę. Wyślij pączka do Afryki 2019”. Ogólnopolską akcję zorganizowała krakowska Fundacja Kapucyni i Misje, a jej celem było uzyskanie funduszy na dożywianie głodujących dzieci, ich kształcenie, budowę studni, boiska sportowego, rozbudowę kaplic, operacje osób niepełnosprawnych oraz pomoc wspólnotom katolickim w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Kodowanie w Bibliotece

mrz.
01

Tegoroczne ferie zatytułowane „Kodowanie w Bibliotece” rozpoczęły się od prostych ćwiczeń offline-owych z kolorowymi kubeczkami, by z każdym spotkaniem zwiększać stopień trudności w kodowaniu. Dzieci mogły samodzielnie układać schematy kodowania w grze „Scottie Go!” i sprawdzać na tablecie czy je dobrze ułożyły. Ostatnim krokiem w kodowaniu było programowanie robota PHOTON i to chyba najbardziej się podobało. Robot wykonywał skrupulatnie wszystkie zadane polecenia - zmieniał kolory, przemieszczał się wzdłuż zaplanowanej trasy, naśladował przeróżne dźwięki. Tematem zajęć plastycznych były także różne wersje domowych robotów, aby każdy na koniec ferii miał projekt własnego małego robota. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Jakub Cichy Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

mrz.
01

Swoja przygodę z językiem angielskim Jakub rozpoczął już w dzieciństwie, ucząc się samodzielnie z dostępnych mu źródeł wiedzy, głównie Internetu. Szybko zrozumiał, że znajomość języka obcego to klucz to efektywnego zgłębiania wiedzy o świecie i komunikacji bez barier. W rozwijaniu uzdolnień pomogły mu inteligencja i determinacja, czym zawsze zwracał na siebie uwagę, znacznie odbiegając zasobem wiedzy i tempem pracy od swoich rówieśników. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Oświata i wychowanie