Czwartek 22 sierpnia 2019
imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

Oświata i wychowanie

Oleje przepracowane – szansa czy problem?

lt.
27

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt: „Oleje przepracowane – szansa czy problem?”. Projekt ten był realizowany w Szkole Podstawowej w Jedliczu we współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych S.A. - Jedlicze, które wspiera ekologiczne przedsięwzięcia szkół. W związku z tym podjęto wiele działań, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna.Celem projektu było poznanie zagrożeń i korzyści związanych z procesami zbiórki olejów odpadowych, ich regeneracji i utylizacji oraz uświadomienie wpływu substancji ropopochodnych na ekosystemy.

Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

V Edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii”

lt.
27

26 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej imienia Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyła się V Edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii”. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik. Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Do konkursu przystąpiło 21 zawodników.

Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Sukces w finale wojewódzkim

lt.
20

15 lutego br. zakończyły się kilkumiesięczne zmagania uczniów z naszego województwa  w ramach Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie - ogłoszone zostały wyniki trzeciego, finałowego etapu tegoż konkursu. Naszą gminę reprezentowała uczennica Szkoły Podstawowej w Piotrówce Ewelina Słota, która znalazła się w gronie laureatów.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Bezpieczne ferie w szkole w Podniebylu

lt.
13

W szkole w Podniebylu odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Fiałkowską – dzielnicową, która poprzez film edukacyjny, pogadankę, test o ruchu drogowym przybliżyła uczniom zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych. W treści edukacyjno – wychowawcze włączyła się pani Jolanta Woźniak – radna, która we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z Rzeszowa wyposażyła uczniów w różnorodne znaczki i kamizelki odblaskowe. Ferie to czas radosnej zabawy, miłego spędzania czasu na powietrzu, ale także przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Turniej szachowy w Szkole Podstawowej w Potoku

lt.
02

Szkoła Podstawowa w Potoku zaprasza na feryjny turniej szachowy z nagrodami. Turniej przewidziany jest  dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Termin: 8 luty 2018 r. godz. 9.00

Zgłoszenie do 6 lutego na adres: zspotok@jedlicze.pl   
Turniej odbywa się w ramach realizowanego w szkole programu "Edukacja przez szachy w szkole"

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Program „Szkolny Klub Sportowy” będzie kontynuowany w 2018 roku

st.
11

Tuż po feriach zimowych ruszy kolejna edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Deklarację udziału w programie zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe w naszej Gminie, to jest w Długiem, Dobieszynie, Jaszczwi, Jedliczu, Moderówce, Piotrówce, Potoku oraz Żarnowcu. Operatorem programu, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. W okresie od 12 lutego do 22 czerwca oraz od 3 września do 14 grudnia 2018 r. dzieci i młodzież będą uczestniczyć, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w dodatkowych zajęciach sportowych, w wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Oświata i wychowanie