Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Oświata i wychowanie

Mistrz Języka Angielskiego

mrz.
15

12 marca br. w Szkole Podstawowej w Jedliczu odbyła się V edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Języka Angielskiego”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze, Pani Jolanta Urbanik. Konkurs dedykowany jest szóstoklasistom z terenu naszej gminy i stanowi narzędzie motywujące uzdolnioną młodzież do rozwijania sprawności językowych i podejmowania intelektualnych wyzwań. W tegorocznym przedsięwzięciu wzięły udział 23 osoby z 8 szkół podstawowych: z Długiego, Dobieszyna, Jaszczwi, Jedlicza, Moderówki, Piotrówki, Potoka oraz Żarnowca.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych

mrz.
12

W dniu  7 marca 2019 Szkoła Podstawowa w Potoku była gospodarzem II etapu Konkursu Biblijnego „Jezusowa szkoła ucznia w mocy Ducha Świętego”  dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej – etap dekanalny. Patronem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch, także objęła konkurs patronatem. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. W związku z tym do naszej szkoły przybyli: ks. Andrzej Chmura – wizytator dekanalny, ks. Mirosław Grendus – wizytator diecezjalny nauczania religii oraz katecheci i rodzice towarzyszący uczniom  biorącym udział w konkursie.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rachmistrz Gminy Jedlicze po raz piętnasty!

mrz.
08

7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyła się XV edycja Gminnego Konkursu „Rachmistrz Gminy Jedlicze”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik. Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy i miał na celu przede wszystkim wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów poprzez wdrażanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy oraz kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Ponadto impreza stwarza szóstoklasistom możliwość zintegrowania się z rówieśnikami z innych szkół oraz sprawdzenia wiedzy i nabytych umiejętności  w  „zdrowej” rywalizacji.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Sukces w I Wojewódzkim Konkursie Literackim

mrz.
06

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem wzięli udział w I Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych, walczących w antykomunistycznym podziemiu o niepodległość Polski po II wojnie światowej, a także upowszechnienie wiedzy historycznej tak istotnej dla tożsamości narodowej. Komisja Konkursowa dokonała oceny 147 prac, które napłynęły z 51 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego. Jurorzy podkreślali bogactwo form wypowiedzi, a także dużą sprawność warsztatową oraz wrażliwość i erudycję uczestników turnieju.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

VI Edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii”

mrz.
06

4 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej imienia Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyła się VI Edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Ortografii”. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik. Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Do konkursu przystąpiło 22 zawodników. Uczniowie rozpoczęli zmagania z ortografią od napisania dyktanda, następnie przystąpili do rozwiązywania testu, który składał się z 19 zadań. Celem konkursu było pogłębianie znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji, doskonalenie umiejętności stosowania tych zasad oraz rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Uczniowie SP w Jedliczu Finalistami Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

mrz.
05

O tym, jak wielkim wyzwaniem może byś spotkanie z matematyką, zwaną przecież Królową Nauk, wie zapewne każdy. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedliczu Michał Janocha z klasy III gimnazjum oraz Anna Klatka z klasy VIII są tego szczególnie świadomi, gdyż w bieżącym roku szkolnym przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Zmagania konkursowe zakończyły się dużym sukcesem. Oboje zdobyli tytuł finalisty, którego uzyskanie oprócz wysokiej satysfakcji, zaowocuje dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji do szkoły średniej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Akcja „Wyślij pączka do Afryki” w Szkole Podstawowej w Potoku

mrz.
05

28 lutego 2019 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Potoku włączyła się po raz pierwszy w działania charytatywne pod hasłem „Podaruj dzieciom szkołę. Wyślij pączka do Afryki 2019”. Ogólnopolską akcję zorganizowała krakowska Fundacja Kapucyni i Misje, a jej celem było uzyskanie funduszy na dożywianie głodujących dzieci, ich kształcenie, budowę studni, boiska sportowego, rozbudowę kaplic, operacje osób niepełnosprawnych oraz pomoc wspólnotom katolickim w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Oświata i wychowanie