Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Zarządzanie Kryzysowe

Wzrosty poziomu wody

cz.
16

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-10-03 18:00:00 do 2016-10-05 00:00:00

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

KOMUNIKAT BURMISTRZA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZJAWISKA SUSZY

W związku z wystąpieniem zjawiska suszy na terenie Województwa Podkarpackiego informuję o możliwości składania wniosków do dnia 30 września do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  o uzyskanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Silne burze z gradem

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2

UWAGA! Silne burze z gradem

OSTRZEŻENIE Nr 58

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2

Komunikat Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jedliczu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu.

Komunikat Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jedliczu

lp.
06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu.

Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest to, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich. Według badań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:

1) 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00), 
2) 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).

Według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dziś w godzinach popołudniowych na terenie województwa podkarpackiego (szczególnie w rejonach północnych) prognozowane są stężenia ozonu przekraczające 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego.

Apelujemy o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. Wysokie stężenia ozonu (powyżej 180 µg/m3) mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. 

Możliwe skutki dla zdrowia i życia ludzi: 

  • choroby układu oddechowego, układu krążenia,
  • choroby o podłożu alergicznym,
  • właściwości rakotwórcze. 

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia. 
2. Osoby starsze i w podeszłym wieku. 
3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. 
4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego. 
5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego. 
6. Osoby palące papierosy. 
7. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Zarządzanie Kryzysowe