Środa 8 lipca 2020
imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Aktualności2

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

cz.
15

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5.06.2020 r.

cz.
05

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 6 czerwca 2020 r. zostaje wznowiona możliwość wynajmu sal w Domach Ludowych na terenie Gminy Jedlicze.

Ponadto informuję, że możliwość wynajmu sal wyłączona będzie w terminie od 21 czerwca do 15 lipca br. ze względu na ogłoszony termin wyborów prezydenckich oraz brak konkretnych wytycznych sanitarnych dotyczących warunków, jakie będą obowiązywać przy przygotowaniu lokali wyborczych.

Słownik: 
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 czerwca 2020 r.

cz.
03

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie odnośnie „Regulaminu dotyczącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu po wznowieniu pracy w czasie trwania stanu epidemicznego” wznawiamy otwarcie Ośrodka z dniem 8 czerwca 2020 r.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wznowienie zajęć Ogniska Muzycznego w GOK

cz.
03

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Z-cą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu z dniem 20 maja br. wznowione zostają zajęcia Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej
Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20.05.2020 r.

maj
20

Wznowienie zajęć Ogniska Muzycznego w GOK

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Z-cą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu z dniem 20 maja br. wznowione zostają zajęcia Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych odbywać się będą indywidualnie w dotychczasowych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z instruktorem. Obowiązkowe będą maseczki ochronne lub przyłbice, w celu spełnienia wymagań określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
06

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie odnośnie Regulaminu dotyczącego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu oraz jej Filii po wznowieniu pracy w czasie epidemii wznawiamy otwarcie Biblioteki oraz Filii z dniem 7 maja br.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności2