Niedziela 17 listopada 2019
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Aktualności

Potyczki Kulinarne - Smaki Różnych Kultur

paź.
28

W niedzielę 20 października w Jedliczu odbyły się po raz czwarty Potyczki Kulinarne. Tym razem trzynaście Kół Gospodyń z terenu Gminy Jedlicze przygotowało dania wywodzące się z różnych kultur i wspólnot narodowościowych. Na pięknie udekorowanych stołach Koła prezentowały wyśmienite potrawy, wypieki w przygotowanie, których włożyły mnóstwo pracy i zaangażowania. Oceny potraw konkursowych dokonało profesjonalne jury. Przewodniczącym był znany krakowski kucharz i bloger kulinarny Bartłomiej Grzywacz, autor bloga „Kuchnia Różana”. Oceny dań konkursowych dokonywali również krośnieńska restauratorka Agnieszka Żywiec, współwłaścicielka Restauracji Parkowa 7 w Krośnie oraz Gerard Korfanty współzałożyciel firmy eventowej „Medialive”. 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Defibrylator na hali GOSiR w Jedliczu

paź.
28

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu został zamontowany defibrylator AED - urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Montaż tego małego i prostego w obsłudze urządzenia to duży krok w kierunku powszechnego dostępu do defibrylacji, który w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób odwiedzających i korzystających z usług ośrodka, a jednocześnie wiąże się z przystąpieniem placówki do Narodowego Programu Dostępu do AED – „AKTYWNI dla SERCA”. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wymiana istniejących źródeł ciepła w domach prywatnych na piece gazowe - Projekt 3.3.1. Podpisywanie umów.

paź.
24

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Projektu 

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” uprzejmie informuję, że dnia 31.10.2019 r. kończymy procedurę podpisywania Umów uczestnictwa w Projekcie z Mieszkańcami.

Zgodnie z Regulaminem Projektu §V ust. 1, pkt 4 „Warunkiem udziału w Projekcie: jest podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.”

W związku z powyższym uprzejmie proszę  o pilne zgłoszenie się do tut. Urzędu Gminy w Jedliczu, pok. nr 2 celem podpisania stosownego dokumentu. Niestawienie się do dnia 31.10.2019 r. jest równoznaczne z wykreśleniem z listy głównej, a co za tym idzie rezygnacją z projektu. 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Potrójna uroczystość w Szkole Podstawowej w Potoku

paź.
18

W dniu  14 października br. w Szkole Podstawowej w Potoku odbyła się wyjątkowa, potrójna, uroczystość z okazji pasowania na ucznia pierwszoklasistów, Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona - Edmunda Łozińskiego. Szkolne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością emerytowani nauczyciele szkoły, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania. Pasowanie na ucznia i przysięgę na sztandar szkoły poprzedziły występy artystyczne w wykonaniu pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie udowodnili, że potrafią zapamiętać i pięknie wyrecytować teksty poetyckie, zaśpiewać wspólnie piosenki, a także rozwiązać zagadki. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku dokonała pani dyrektor Agata Kazalska, która pogratulowała serdecznie uczniom i ich rodzicom oraz życzyła nowym członkom społeczności szkolnej radości oraz sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w trakcie kolejnego etapu edukacyjnego.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nagrody dla Nauczycieli w Dzień Edukacji Narodowej

paź.
17

W Dzień Edukacji Narodowej przypadający na 14 października Burmistrz Jolanta Urbanik wręczyła nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla wyróżniających się nauczycieli z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Gminy Jedlicze, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Radny Rady Miejskiej Roman Kopeć, Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie Elżbieta Biernacka, dyrektor ZEASiP Marek Świdrak oraz dyrektorzy szkół.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

paź.
17

Gmina Jedlicze we wrześniu 2019 r. zdeklarowała chęć przystąpienia do współpracy z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Warszawie przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Jedlicze zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów klas 7 i 8, po których uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże skutecznych działań profilaktycznych.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.

paź.
17

Gmina Jedlicze podpisała porozumienie na realizację zadania pn.: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r. Dysponentem środków jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Moderówce na następujące zadania: a. Dodatkowe godziny zajęć indywidualnych z uczniem romskim rozwijających umiejętności mówienia i pisania w języku polskim – dofinansowanie w wysokości 3.384,00 zł. b. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce w ramach integracji dzieci romskich i polskich – dofinansowanie w wysokości 900,00 zł. c. Zakup pomocy dydaktycznych i książek potrzebnych na zajęcia indywidualne z uczniem romskim Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 600,00 zł. d. Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 800,00 zł.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności