Piątek 20 września 2019
imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Aktualności

Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu

st.
29

W Domu Ludowym w Żarnowcu, 26 stycznia, po raz piąty odbyło się tradycyjne Wspólne Kolędowanie. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik odpowiedziało wielu znamienitych gości, wśród których byli obecni m.in. przedstawiciele Rejonowej Rady Samborskiej, przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Jedliczu, radni Rady Powiatu Krośnieńskiego, sołtysi wraz z delegacjami, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych, księża, druhowie OSP, koła gospodyń wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Wspólne śpiewanie kolęd rozpoczęła grupa obrzędowa „Dłużanki” z Długiego, która zaprezentowała bogaty program artystyczny związany z tradycyjnym, dawnym „kolędowaniem”. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Pomoc żywnościowa

st.
24

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jedlicze, potrzebujących wsparcia w postaci artykułów spożywczych do bezpłatnego odbioru pomocy żywnościowej, wydawanej w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w godz. 8-14 w  dniach:

02.02.2019 (sobota) dla mieszkańców: Jedlicza, Jaszczwi, Moderówki, Dobieszyna, Potoka.
04.02.2019 (poniedziałek) dla mieszkańców: Chlebnej, Długiego, Poręb, Piotrówki, Podniebyla, Żarnowca.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W związku z powyższym, osoby uprzednio powinny zgłosić się do GOPS w Jedliczu, ul. Rynek 5, po skierowanie uprawniające do jej otrzymania.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rekrutacja 2019/2020

st.
23

Rekrutacja 2019/2020 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Koncert Kolęd

st.
22

Nastrojowy koncert Kolęd w wykonaniu zespołu Soul z Sanoka odbył się w kościele parafialnym w Jedliczu dnia 20 stycznia br.  Grupa, która zaprezentowała kolędy w swoim wykonaniu powstała w 1997 r. i działa przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Pani Monika Brewczak, która jednocześnie aranżuje większość śpiewanych przez młodych artystów utworów. Koncert pod patronatem Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, Starosty Krośnieńskiego Jana Pelczara, Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik był możliwy dzięki organizatorom: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jedliczu, Marcinowi Józefowiczowi – Radnemu Powiatu Krośnieńskiego. Po występie zespół uczestniczył we mszy św., do której przygotował wyjątkową oprawę muzyczną.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Pomoc żywnościowa

st.
18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że od 18 stycznia będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. O żywność ubiegać się mogą osoby samotne, których dochód nie przekracza 1.402 zł. i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056 zł. Żywność mogą otrzymać nie tylko osoby korzystające z pomocy Ośrodka – warunkiem otrzymania jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu.

Informacje o terminie i miejscu wydawania żywności umieszczane będą na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

E-MISJA - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze

st.
17

Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia z terenu Gminy Jedlicze.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wspólne Kolędowanie przy szopce

st.
14

Wspólne kolędowanie przy bożonarodzeniowej szopce na jedlickim Rynku odbyło się dzięki inicjatywie Miejskiego Koła Kobiet w Jedliczu. Zebrani mieszkańcy, przy akompaniamencie muzycznym Pana Mariana Dudy odśpiewali wspólnie tradycyjne kolędy i pastorałki nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia. Zimne ognie, które zostały odpalone przez zgromadzonych gości nadały spotkaniu wyjątkowej atmosfery. Następnie wszyscy przeszli do sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu, gdzie można było ogrzać się przy ciepłej herbacie oraz skosztować słodkości, o które zadbały Panie z Miejskiego Koła Kobiet. To tutaj odbyła się dalsza część wspólnego kolędowania, które przebiegało w świątecznej i rodzinnej atmosferze. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności