Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Aktualności

Prace remontowo-konserwatorskie nagrobków Rodziny Trzecieskich

li.
05

Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Jedlicze i ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, zostały przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych nagrobków Rodziny Trzecieskich znajdujących na cmentarzu komunalnym w Jedliczu. Możemy być dumni, że dołożyliśmy swoją małą cegiełkę do tego, aby uczcić w godny sposób ludzi, którzy tworzyli historię nie tylko naszego regionu. Tytus Trzecieski był patriotą i człowiekiem wielkiej myśli, który wspólnie z Ignacym Łukasiewiczem i Karolem Klobassą-Zrenickim założyli pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Jesteśmy odpowiedzialni przed następnymi pokoleniami za zachowanie pamięci o wspaniałych Polakach – powiedziała Burmistrz Jolanta Urbanik.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

paź.
29

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy iż Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjent Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej w ramach Projektu. Po wyborze wykonawcy będą, u Mieszkańców, którzy podpisali stosową umowę z Gminą, wykonywane przeglądy projektowe, co planuje się w II połowie listopada b.r. Wykonawcy będą posiadać stosowne upoważnienia. O terminach przeglądów Mieszkańcy będą informowani telefonicznie. Tylko kotły wymieniane zgodnie z zasadami Projektu będą mogły być dofinansowane. 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Potyczki Kulinarne - Smaki Różnych Kultur

paź.
28

W niedzielę 20 października w Jedliczu odbyły się po raz czwarty Potyczki Kulinarne. Tym razem trzynaście Kół Gospodyń z terenu Gminy Jedlicze przygotowało dania wywodzące się z różnych kultur i wspólnot narodowościowych. Na pięknie udekorowanych stołach Koła prezentowały wyśmienite potrawy, wypieki w przygotowanie, których włożyły mnóstwo pracy i zaangażowania. Oceny potraw konkursowych dokonało profesjonalne jury. Przewodniczącym był znany krakowski kucharz i bloger kulinarny Bartłomiej Grzywacz, autor bloga „Kuchnia Różana”. Oceny dań konkursowych dokonywali również krośnieńska restauratorka Agnieszka Żywiec, współwłaścicielka Restauracji Parkowa 7 w Krośnie oraz Gerard Korfanty współzałożyciel firmy eventowej „Medialive”. 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Defibrylator na hali GOSiR w Jedliczu

paź.
28

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu został zamontowany defibrylator AED - urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Montaż tego małego i prostego w obsłudze urządzenia to duży krok w kierunku powszechnego dostępu do defibrylacji, który w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób odwiedzających i korzystających z usług ośrodka, a jednocześnie wiąże się z przystąpieniem placówki do Narodowego Programu Dostępu do AED – „AKTYWNI dla SERCA”. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wymiana istniejących źródeł ciepła w domach prywatnych na piece gazowe - Projekt 3.3.1. Podpisywanie umów.

paź.
24

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Projektu 

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” uprzejmie informuję, że dnia 31.10.2019 r. kończymy procedurę podpisywania Umów uczestnictwa w Projekcie z Mieszkańcami.

Zgodnie z Regulaminem Projektu §V ust. 1, pkt 4 „Warunkiem udziału w Projekcie: jest podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.”

W związku z powyższym uprzejmie proszę  o pilne zgłoszenie się do tut. Urzędu Gminy w Jedliczu, pok. nr 2 celem podpisania stosownego dokumentu. Niestawienie się do dnia 31.10.2019 r. jest równoznaczne z wykreśleniem z listy głównej, a co za tym idzie rezygnacją z projektu. 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Potrójna uroczystość w Szkole Podstawowej w Potoku

paź.
18

W dniu  14 października br. w Szkole Podstawowej w Potoku odbyła się wyjątkowa, potrójna, uroczystość z okazji pasowania na ucznia pierwszoklasistów, Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona - Edmunda Łozińskiego. Szkolne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością emerytowani nauczyciele szkoły, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania. Pasowanie na ucznia i przysięgę na sztandar szkoły poprzedziły występy artystyczne w wykonaniu pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie udowodnili, że potrafią zapamiętać i pięknie wyrecytować teksty poetyckie, zaśpiewać wspólnie piosenki, a także rozwiązać zagadki. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku dokonała pani dyrektor Agata Kazalska, która pogratulowała serdecznie uczniom i ich rodzicom oraz życzyła nowym członkom społeczności szkolnej radości oraz sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w trakcie kolejnego etapu edukacyjnego.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nagrody dla Nauczycieli w Dzień Edukacji Narodowej

paź.
17

W Dzień Edukacji Narodowej przypadający na 14 października Burmistrz Jolanta Urbanik wręczyła nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla wyróżniających się nauczycieli z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Gminy Jedlicze, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Radny Rady Miejskiej Roman Kopeć, Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie Elżbieta Biernacka, dyrektor ZEASiP Marek Świdrak oraz dyrektorzy szkół.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności